Kompanzasyon Hizmetleri
Firmamız elektrik faturaların kabarık gelmesine neden olan reaktif yada kapasitif güçleri kompanze ederek yani filitreleyerek. Kombi sayacınızı dengede tutan sistemleri kurup sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar en hassas ölçümlerle grup kompanze yada tek tek kompanzede yüksek verimli sonuçlar elde edilir.

Kompanzasyon nedir?
Teknik olarak,Voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. İndüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±90 derecelik fazı kayar. İndüktif ve kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve akım sinyali arasındaki faz kaymasını düzelterek, ideale yakın (0 derecede) sabit tutmaya yarayan işleme KOMPANZASYON denir.

Pratikte ise,Elektrik sisteminde, elektrik motoru, bobin vb, mıknatıslanma etkisi ile elektrik enerjisini yine elektrik enerjisine ya da farklı bir enerjiye çeviren cihazların, bu mıknatıslanma etkisi ile Şekil1 de görülebileceği gibi faz akımını geri kaydırmasından (indüktif güç oluşturmasından) dolayı, şebeke üzerinde yaratmış oldukları indüktif reaktif gücü dengeleme ve fazın akımını olması gereken konuma geri çekme işlemine KOMPANZASYON denir.

Klasik kademeli kompanasyon sistemlerindeki bazı sorunlar;

- Röle giriş gecikmesinden dolayı kompanze edilemeyen yükler,
- Kademe gecikmesinden dolayı aşırı kompanzasyon,
- Kurulan kondansatör kombinasyonunun reaktif yük ihtiyacının üzerine tam oturmamasından kaynaklanan aşırı veya eksik kompanzasyon,
- Dengesiz yüklerde her fazın bağımsız olarak kompanze edilebilmesi için kullanılan monofaze kondansatörlerin zaman gecikmesi ve reaktif enerji ihtiyacını tam kompanze edememesinden kaynaklanan eksik veya aşırı kompanzasyon gibi sorunlar yaşanır,
- Sadece tek faza veya fazların ortalamasina gore gereken kademe saptanır ve tüm fazlara uygulanır,
- Sık sık ve kısa süreli devreye girip çıkan yükler hem kompanze edilemez hemde kontaktör ve kondansatörlerin kısa sürede bozulmasına neden olur,
- Reaktif enerjinin düşük fakat harmonik akımların yüksek seviyede olduğu koşullarda (tüm kademeler harmonik filtreli de olsa), devrede olan kademelerin filtre gücü yetersiz kalabilir,
- Çok fazla sayıda ve hassas ayarlanması gereken parametrelerden kaynaklanan kullanım zorlukları. Tristörlü(hızlı) kompanzasyon sistemleri ile butür sorunlarla karşılaşılmaz.

Dinamik Faz Kaydırıcılar (Senkron Motorlar)
Senkron motorların uyartım akımlarının değiştirilmesi ile motorun kapasitif veya indüktif olarak çalıştırılması sağlanabilmektedir. Ayrıca senkron motorun şebekeden çektiği reaktif gücün miktarı da, uyartım akımı ile ayarlanabilmektedir. Bundan dolayı, senkron motorlar, dinamik güç kompansatörü olarak kullanılmaktadırlar. Senkron motor, güç kompansatörü olarak kullanılırken, üzerinde herhangi bir yük yok ise, kaynaktan çekeceği aktif güç, sadece mekanik kayıpları karşılamak için gereklidir. Senkron motor, eğer kompanzasyon yapılan sitemde başka bir amaçla kullanılmıyorsa ekonomik değildir. Ekonomik olması nedeniyle reaktif güç kompanzasyon sistemlerinde kondansatörler yoğun olarak kullanılmaktadır. Dinamik faz kaydırıcı olan senkron motorlar, statik faz kaydırıcı olan kondansatörlerin daha ucuz ve kolay bakımlı olmaları nedeni ile tercih edilmezler. Dinamik faz kaydırıcılardan sadece bilginiz olması açısından bahsettik.

Statik Faz Kaydırıcılar (Kondansatörler)
Kondansatörler, statik faz kaydırıcılardır. Kondansatörlerin bakım masrafının olmaması, ekonomik olmaları nedeni ile günümüzde reaktif güç kompanzasyonunda kullanılmaktadırlar. İleride bahsedeceğimiz kompanzasyon konuları, statik faz kaydırıcı olan kondansatörler ile yapılan kompanzasyondur.

Resmi Büyüt Uzaktan denetimli(kontrollü) kompanzasyon takip sistemi;
Reaktif enerji takip ve kontrol sistemi Gözcü Reaktif, özellikle reaktif enerji değerlerinin aşılmasından dolayı cezalardan kurtulmayan ve hatalı kompanzasyon sistemlerinden yaka silken enerji tüketicileri için geliştirilmiştir. Reaktif enerji, elektrik enerjisinin kullanılmasında katkıda bulunmaz, bilakis elektrik şebekesine fazladan yük getirir, verimi düşürür. Reaktif enerji limitinin aşılmasıyla beraber, normalde kullanılamayan ve atıl olan, reaktif enerji değeri için ceza kesilir. Reaktif enerji, işletmelerde parasal israfa neden olur. Bu soruna işletmeler kompanzasyon sistemleri aracılığıyla çözüm ararlar.

Kompanzasyon kullanımında unutulan husus, esasta enerji tüketim değerlerinin elektrik sayaçlarında kaydedildiğidir ve enerji tüketim faturalarının da ona göre hazırlandığıdır. Kompanzasyon takip sistemi Dolayısıyla, işletmeler ancak mevcut fatura dönemi sonunda onlara kesilen faturalar sayesinde yaptıkları tüketimlerden haberdar olurlar.
Hatalı kompanzasyon sistemlerinden kaynaklanan sapmalara karşı, Gözcü Reaktif ile bu soruna kesin çözüm getirmiştir. Gözcü Reaktif elektronik elektrik sayacı üzerinden tüketilen aktif ve reaktif enerji kullanımını belirlenen zaman aralıkları ile takip ederken reaktif enerji tüketiminin tespit edilen limitlere yakın olması durumunda SMS, e-posta gibi haberleşme araçlarını kullanarak ilgili kişi veya kişileri uyarır.
Gözcü Reaktif ile reaktif güç rölelerine uzaktan müdahele edilerek uzaktan kompanzasyon yapmak mümkündur. Bu işlev müşteriler için geliştirilmiştir. Bu sayede müşterilerinin kompanzasyon panosunda ayar yapmak için onca kompanasyon takip sistemi mesafeyi gitmek zorunda kalmadan, tek bir merkezden pek çok kompanzasyon panosunu uzaktan yönetebilirler. Bu sistem, müşteriler açısından çok daha hesaplı olacaktır.

Kompanzasyonun Önemi ;
Günümüzde bütün ülkeler, yer üstü ve yer altı enerji kaynaklarını da en verimli şekilde kullanma yollarını araştırmaktadır. Bugün tüm insanlığın en zorlu ihtiyaç maddesi haline gelen elektrik enerjisi yaygın olarak üretilmektedir. Üretilen enerjinin ekonomik olması için, santralden en küçük alıcıya kadar dağıtımında en az kayıpla taşımanın yolları ve hesapları yapılmaktadır. Dünyamızda elektrik enerjisine ihtiyacın sürekli artması, enerji üretiminin pahalılaşması, taşınan enerjinin ucuz ve hakiki iş gören aktif enerji olmasını zorunlu kılmaktadır.

Bilindiği gibi, şebekeye bağlı bir alıcı, eğer bir motor, bir transformatör, bir flüoresan lamba ise, bunlar manyetik alanlarının temini için, bağlı oldukları şebekeden bir reaktif akım çekerler. İşte, santralde üretilen bir enerji, aktif ve reaktif akım adı altında en küçük alıcıya kadar beraberce almakta, iş yapmayan, motorda manyetik alan elde etmeye yarayan reaktif akım, havai hatlarda, trafoda, tablo, şalterler ve kabloda gereksiz kayıplar meydana gelir.
Emk Elektrik Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır
Bugün Tekil: 14 Bugün Çoğul: 14 Toplam Tekil: 43 Toplam Çoğul: 103713